Základní informace o škole

Mateřská škola se nachází ve Středočeském kraji v obci Chrustenice (www.chrustenice.cz).

Mateřská škola Chrustenice byla zřízena dne 1.10.1969 jako jednotřídní MŠ. Škola je umístěna spolu se školní jídelnou v části přízemní budovy, na kterou navazuje oplocená školní zahrada.

S účinností od 1.12.2002 je škola příspěvkovou organizací.  Kapacita školy, uvedená v rozhodnutí do zařazení do rejstříku škol z 9.12.2002, je 24 dětí.

MŠ jako právnická osoba vykonává i činnost školského zařízení a poskytuje službu školního stravování.  Školní jídelna byla v roce 2003 zrekonstruována a obnovena dle hygienických požadavků.

Ředitelka školy: Jiránková Hana

Počet pracovníků školy: 5

Počet pedagogických pracovnic: 3
 

Provoz mateřské školy je od 06:45 do 16:30 hodin.