Organizace dne v MŠ

06:45 – 08:45           

 • spontánní hry a činnosti dětí
 • logopedické chvilky
 • smyslové hry
 • ranní cvičení
 • relaxační cvičení
 • záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně
 • pohybové chvilky
 • didakticky cílená činnost
 • komunitní kruh

08:45 – 09:00

 • hygiena, svačina

09:45 – 11:45

 • pobyt venku
 • ranní cvičení
 • pohybové činnosti
 • didakticky cílená činnost
 • hry dle volby a přání dětí
 • aktuální neplánované vzdělávací činnosti

11:45 – 12:15

 • hygiena, oběd

12:15 – 12:45           

 • hygiena, příprava na odpočinek

12:45 – 14:30          

 • poslech a četba pohádek
 • odpočinek, klidové činnosti

14:30 – 15:00          

 • hygiena, svačina

15:00 – 16:30    

 • pokračování v započatých dopoledních aktivitách
 • didakticky cílená činnost
 • spontánní a skupinové hry a dětí ve třídě a na zahradě,
 • individuální péče o děti