Úplata za školní stravování dětí

02.04.2013 20:17

Od 1. dubna 2013 se mění cena oběda a přesnídávky.

Věková skupina 3 - 6 let = strávnici 1. kategorie.
 

Přesnídávka:    8,- Kč

Oběd:             21,- Kč

Svačina:           6,- Kč                Polodenní strava: 32,- Kč

Nápoje:            3,- Kč                Celodenní strava: 38,- Kč

—————

Zpět