Sleva na dani

30.12.2014 18:40

V návaznosti na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Vás informujeme, že se zavádí nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Podmínky této slevy jsou blíže specifikovány v § 35bb výše uvedeného zákona. 

Tuto slevu lze u zaměstnavatele uplatnit již za zdaňovací období 2014, a to do výše minimální mzdy (pro rok 2014 činí minimální mzda 8 500,- Kč). Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v mateřské škole.

Toto potvrzení Vám na vyžádání vydá ředitelka mateřské školy.

 

 

—————

Zpět