GDPR

20.05.2018 20:17

Vážení rodiče,

dne 25. května 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Z tohoto důvodu byl aktualizován Školní řád, aktualizovaná verze je vyvěšena v sekci "úřední deska" a zároveň je vyvěšen na nástěnce v mateřské škole.

Z výše uvedeného důvodu je na těchto internetových stránkách mateřské školy pozastavena fotogalerie, a to do doby, než bude nalezeno řešení, které bude respektovat povinnosti dané výše uvedeným nařízením.

—————

Zpět