Důležité informace k otevření školy

20.05.2020 14:04

Na úřední desku mateřské školy byly umístěny následující dokumenty:

- Informace k otevření mateřské školy, včetně organizace a bezpečnostních podmínek,

- Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 - dokument MŠMT, včetně čestného prohlášení.

Prosíme rodiče o seznámení s těmito dokumenty, zejména upozorňujeme na nutnost vyplnění čestného prohlášení a jeho předání zaměstanci školy při prvním příchodu do školy, bez něj není možné dítě do školy přijmout.

Děkujeme Vám za spolupráci.


Hana Jiránková
ředitelka školy—————

Zpět