Poděkování

27.06.2024 07:36

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY DĚKUJE VŠEM RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024.

TAKÉ DĚKUJEME VČELAŘI PANU FATKOVI A PANÍ FATKOVÉ, KTEŘÍ S DĚTMI V MATEŘSKÉ ŠKOLE SDÍLELI ZNALOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ MAJÍ O VČELÁCH. PROŽITKOVÝM UČENÍM A TVOŘIVOU FORMOU SE DĚTI SEZNÁMILY S ŽIVOTEM VČELY A PRACÍ VČELAŘE.

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ A SLUNNÉ LÉTO. 

Hana Jiránková a zaměstnanci MŠ          

—————

Zpět